چگونه طراح جواهرات شویم؟

۱- در کارگاه خود تمرین کنید.

با تمرین در کارگاه خود تجربه ی بیشتری کسب کنید. محدودیتی برای تمرینات نباید وجود داشته باشد. با ابزار و مواد مناسب، می توانید به راحتی در کارگاه کار خود را بهبود دهید. برخی ابزارهای لازم برای شروع کار عبارتند از:

. قیچی های با کیفیت حرفه ای مناسب برای برش دادن قسمت های اضافی کوچک با دقت فوق العاده بالا از ابزار ضروری هستند.
. انواع سیم چین ها که در کار برش مورد استفاده قرار می گیرند.
. یک خط کش طراحی که از لوازم اساسی در جواهرسازی به شمار می رود و در تصویر سازی و خلق طراحی ها مفید خواهد بود.
. از مواد ارزان تر استفاده کنید. اگر جواهر را با نقره یا طلا در نظر دارید، از مفتول مسی و سایر فلزهای پایه تمرین خود را آغاز کنید.
. چکش ها از ابزار ضروری جواهرسازی هستند.