لحیم کاری و جوشکاری

لحیم کاری و جوشکاری: با مزایا و معایب هر یک در ساخت جواهرآلات آشنا شوید و بدانید از هر روش چه زمانی باید استفاده کرد.

لحیم کاری و یا جوشکاری؟ سوال اصلی این است. این سوالی است که اغلب دانشجویان از من می پرسند. از آنجاییکه لحیم کاری و جوشکاری در اولیت من برای تکنیک های فلزکاری هستند، در ابتدا می خواهم به برخی از مزایا و معایب هر یک از این روش ها بپردازم.
لحیم کاری شاملِ متصل کردن فلزات به یکدیگر با استفاده از یک آلیاژ فلزِ جانبی تحت عنوان لحیم می باشد. یک تکۀ کوچک از لحیم در محل اتصال قرار می گیرد و با استفاده از یک مشعل تحت گرما قرار می گیرد. همزمان که لحیم ذوب و سپس سرد می شود، فلز به محل اتصال می چسبد که اتصالی قوی و محکم را تشکیل می دهد.

فلز مس (اگرچه فلز خالصی است)، فلز نقره با عیار کامل، فلز برنج، بُرنز، و طلا از این طریق لحیم کاری می شوند. اگرچه گرمادهی این موارد یک لایۀ اکسید مس بنام firescale روی سطح کار تشکیل می دهد. این لایه باید با یک ترکیب اسیدی (مانند سرکه) و یا پُر کردن و صیقل دادن قبل از لحیم کاری مجدد روی سطح کار پاک شود. این کار زمانبر است اما برای لحیم کاری امری ضروری بشمار می رود.