چشم ببر

سنگ جواهر چشم ببر ، خواص و کاربردهای آن

چشم ببر گونه ای از کوارتز رشته ای به رنگ قهوه ای- طلایی و مات است. در واقع نوعی از کوارتز درشت بلورین است.
با این حال برخلاف بیشتر سنگ های کوارتز، چشم ببر شبه کانی کوارتز است. شبه کانی اشاره به هر ماده معدنی دارد که به ماده معدنی دیگر تبدیل می شود.
در مورد چشم ببر باید گفت که به عنوان کروسیدولیت شروع شده اما بعدها به کوارتز تبدیل شده است. کروسیدولیت یکی از انواع آسبستوز است.
آسبستوز ماده معدنی رشته ای آبی رنگ و متعلق به خانواده سیلیکات آمفیبول است.

نحوه تبدیل چشم ببر

تبدیل چشم ببر زمانی آغاز می شود که کوارتز به آرامی میان رشته های کروسیدولیت جای می گیرد و در نهایت کوارتز کاملا جایگزین کروسیدولیت می شود در حالیکه شکل رشته ای اصلی باقی مانده است.
چشم ببر را به خاطر درخشندگی متغیر و رنگ های جذاب طلایی قهوه ای می شناسند.
این سنگ با چشم شاهین و پیترسیت که هر دو همین درخشندگی را دارند، در ارتباط است.
چشم ببر در واقع از چشم شاهین شکل گرفته است.
در طی فرآیند تبدیل شبه کانی موادی که اکسید آهن بیشتری دارند
چشم ببر را قهوه ای می کنند، آنهایی که کمتر اکسید شده و آهن کمتری دارند رنگ آبی اصلی کروسیدولیت را می سازند.
از نظر فنی اصطلاح پیترسیت ممکن است برای توصیف سنگ موزاییکی چشم ببر و چشم شاهین نیز استفاده شود.
سنگ های موزاییکی صخره هایی هستند که از مواد شکسته، ترکیب شده و سپس تغییر شکل یافته به عنوان ماده جدیدی ساخته می شوند.
همین امر درخشندگی متغیری را ایجاد می کند.