بریل طلایی (Heliodor) ، خواص بریل طلایی

بریل طلایی (Heliodor) خواص و کاربردهای آن :

بریل طلایی یکی از سنگ های معدنی زیباست که از آن برای جواهرسازی استفاده می شود.
سنگ بریل خالص بی رنگ است اما برخی ناخالصی های موجود درون این سنگ موجب شده است این سنگ به رنگ های زیبایی یافت شود.
رنگ زرد سنگ بریل طلایی معمولا به دلیل وجود مقدار کمی آهن در ساختار بلوری مواد معدنی تشکیل دهنده این سنگ است.