انستاتیت

درباره انستاتیت

انستاتیت گونه ی کمیاب سنگ جواهر است که به گروه پیروکسین مواد معدنی تعلق دارد.
این سنگ برای اولین بار در سال 1855 توسط G.A. کنگات شناسایی شد و نام غیرمعمولی اش برگرفته از کلمات یونانی به معنی مقاوم است که به بالا بودن نقطه ذوبش اشاره دارد.
انستاتیت معدنی متداول تر است اما کریستال های جواهری آن بسیار کمیاب هستند.
انستاتیت یکی از گونه های کمتر آشنا در میان سنگ های جواهر است و به دلیل نایاب بودن در مجموعه های شخصی نگهداری می شود.
انستاتیت در خالص ترین شکلش بسیار شفاف و بی رنگ است.
رنگ قهوه ای- سبز آن و مات بودنش به دلیل ناخالصی آهن است.
بعضی سنگ های جواهر انستاتیت ممکن است از هماتیت و گوئتیت تشکیل شده باشند.
ناسرگی های اکسید آهن باعث رنگ برنزی شکل و شفافیت متالیک می شود.
انستاتیت را ممکن است به دلیل ناسرگی های سوزنی که دارد به شکل سه ستاره پیدا کنید.