اصول و قوانین طراحی جواهرات

  • اصول و قوانین طراحی جواهرات

اصول و قوانین

اصول و قوانین، اجزای سازمانی طرح هستند. اگر اجزا را بعنوان کلمات در زبان طراحی در نظر بگیریم، بنابراین اصول و قوانین، روشی برای مرتب کردن این کلمات خواهند بود. اصول، مفاهیم غیر قابل روئیت هستند که موجب ایجاد یا از بین بردن یک طرح موفق می شوند و شاملِ تاکید، تعادل، ریتم، نسبت، و انسجام می باشد.

تاکید و تمرکز

تاکید، چشم را مجبور می کند تا بر روی عوامل مهم دقت کند. اجزا ممکن است اشیا، یا یک طرح یا رنگ باشند. باید در هر جواهر یک نقطۀ تمرکز باشد و چشمان را به خود جلب کند. اگر نقاط بسیار زیادی در یک جواهر باشد، چشم گیج می شود و آن تکه جواهر، فاقد تناسب و غیر جذاب می شود. از طرف دیگر اگر هیچ نقطۀ تمرکزی در یک طرح جواهر وجود نداشته باشد، اصلا در وهلۀ اول توجه مخاطب را جذب نمی کند.

11اصول و قوانین طراحی جواهرات
تعادل

تعادل به وزنِ بصری یک جواهر مربوط است. این وزن می تواند متقارن باشد، یعنی بطور متعادل در هر طرف تقسیم شده است. و یا وزن نامتقارن داشته باشد که یعنی بطور نا متعادل در هر طرف تقسیم می شود. وزن متقارن، ظاهری رسمی، و ثابت به طرح می دهد که براحتی با استفاده از اجزایی که بطور متقارن در هر سمت قرار می گیرند حاصل می شود. وزن نامتقارن شاملِ وزن بصری است که بصورت مساوی تقسیم می شود اما در هر طرف یکسان نیست و منجر به تولید طرحی غیر رسمی و ناگهانی می شود. وزن فیزیکی یک طرح نا متقارن باید متعادل باشد تا از قرار گیریِ صحیح جواهر اطمینان حاصل شود.

نسبت

نسبت، رابطۀ نسبی بین اجزا می باشد. یعنی روشی که اندازه، رنگ، شکل، و بافتِ یک طرح به هم مربوط می شود و در نهایت موجبِ تناسب کلی طرح می شود. تناسبِ خوب موجب تعادل یک تکه جواهر می شود. اگر یک تکه متناسب نباشد، تناسبِ کلی طرح دچار مشکل خواهد شد و در نهایت موجب می شود چشمان مخاطب بر نقطۀ نادرست تمرکز کنند.

 

ریتم و حرکت

ریتم، روشی است که چشم در یک طرح حرکت می کند. چشمان باید بر روی یک نقطۀ مرکزی تمرکز داشته باشند و براحتی از نقاط کم اهمیت تر بگذرند. ریتم زمانی ایجاد می شود که اجزا تکرار شوند و در نهایت موجب ایجاد جرکت و انرژی در طرح شود.

اصول و قوانین طراحی جواهرات

انسجام و هماهنگی

انسجام، یک ترکیب هماهنگ بین تمامی بخش ها است که بصورت زیبایی در یک کُل جمع آوری شده است. انسجام، لزوما به معنی این نیست که تمامی بخش ها با یکدیگر هماهنگ باشند، بلکه اصطلاحا باید به یکدیگر بخورند. بدون انسجام، یک طرح دچار بی نظمی می شود و برای مخاطب جذاب نمی باشد.

قابلیت پوششی

برخی از اجزای یک قطعۀ جواهر برای این منظور طراحی نمی شوند که بصورت روزانه پوشیده شوند و بعنوان قطعات پوششی در نظر گرفته نمی شوند. در نقطۀ مقابل، جواهرات کاربردی قرار دارند. وقتی یک تکه جواهر مدام پوشیده می شود، باید بی نقص باشد و لبه های تیز نداشته باشد و یا تکه هایی از آن شِل و لق نباشند. این قطعه باید بخوبی و بدون هیچگونه تنظیمات خاص قابل استفاده باشد. وزن نیز یکی دیگر از مواردی است که باید در نشر گرفته شود. یک گردنبند که خیلی وزن زیادی داشته باشد، نمی تواند راحت باشد. پوشیدن جواهرات باید بعنوان سرگرمی و لذت در نظر گرفته شود نه اینکه موجب اذیت شدن و ناراحتی مخاطب شود.

اصول و قوانین طراحی جواهرات
دوام

دوام یکی از عوامل مهم در طراحی جواهرات می باشد. من قطعات خود را طوری می سازم که دوام لازم را داشته باشند و شما نیز باید همین کار را انجام دهید. نباید هیچ حلقۀ شُل یا لقی در کار باشد. تمامی اجزا باید بصورت محکم بهم متصل باشند. جواهرات باید بخوبی ساخته شوند و نقاط لحیم کاری شده محکم و با دوام باشند. نباید هیچ تکه ای از بقیه جدا شود و آویزان باشد.

برخی از اشتباهات رایج

زمانی که تدریس می کنم با جواهراتی مواجه می شوم که در تمامی سطوح تولید می شوند و من برخی اشتباهات را در روش ساخت و یا طرح آنها مشاهده می کنم که مدام تکرار می شوند.

  • کمتر، بهتر است

یکی از رایج ترین اشتباهات که در ترکیب اجزا می بینم اشتباهات مربوط به زیبایی بصری در طرح است. همزمان که اجزای بیشتری به کار اضافه می شوند، قطعه بطور کلی دچار نقص می شود. زیرا باید یک نقطه مورد تمرکز و توجه قرار گیرد اما در اغلب موارد این نکته فراموش می شود. بعنوان مثال، اگر رنگ جزء اصلی طرح است باید بسیار با دقت و وسواس انتخاب شود. من اغلب بیشتر از دو یا سه رنگ در یک قطعه استفاده نمی کنم. اما ممکن است از طیف ها یا تونالیته های مختلف یک رنگ بهره ببرم.

4اصول و قوانین طراحی جواهرات

عدم تمرکز

در اغلب موارد تمایلی برای قرار دادن تکه ها و یا اجزای مورد نظر در یک طرح وجود دارد در حالیکه اجزایی که توجه زیادی جذب می کنند، نباید شامل شوند. زمانی که قصد اضافه کردن اجزای مختلف را دارید این نکته را در نظر بگیرید که باید کار خود را با و بدون آن جزء در نظر بگیرید. آیا این جزء چیز جدیدی به کارتان اضافه می کند؟ آیا موجب می شود تمرکز اصلی بهم بریزد؟ اگر هیچ نقشی در طرح شما ندارد، باید آنرا حذف نمایید.

  • ساختِ ضعیف

جواهرِ شما هیچگاه نباید بدون کارهای نهایی وارد بازار شود. این موضوع مربوط به قابلیت پوشش می باشد ولی در عین حال شامل ظاهر نهایی کار نیز می شود. بعنوان مثال، لبه ها باید هموار باشند تا در نهایت به لباس مخاطب گیر نکند و براحتی مورد استفاده قرار گیرد. همیشه به ظاهر نهایی کارتان توجه بیشتری اختصاص دهید. توجه مخاطبان به جزئیات کار جلب می ود و این نکتۀ مهمی در میزان فروش می باشد.

اصول و قوانین طراحی جواهرات
  • طراحی ضعیف

کسبِ مهارت های قوی در طراحی کار نیاز به ساعت ها تمرین دارد و تلاش دارد. دانشجویانِ تازه کار اغلب وقتی با مسائل و چالش هایی روبرو می شوند عقب نشینی می کنند. اگر ساخت جواهر موضوع مورد علاقۀ شماست، روی آن سرمایه گذاری کنید و طرح های با کیفیتی خلق کنید.

  • آماده نبودن در زمان مناسب

من دانشجویان زیادی را می بینم که با عجله قصد دارند وارد این کسب و کار شوند و به مرحلۀ فروش کارشان برسند. باید زمان بگذارید و اجازه دهید کارتان به حدی برسد که قصد فروش آن را داشته باشید. مهارت های خود را ارتقا دهید و سبک مورد نظر خود را کشف کنید. در نهایت به مرحله ای می رسید که کارتان توجهات زیادی را به خود جلب می کند و می توانید وارد مرحلۀ کسب و کار شوید.

مطالعه بیشتر

مقایسه طراحی سنتی و پیشرفته جواهرات
دمانتوئید یا لعل الماسگونه ، خواص و کاربردهای آن
کهربا Amber ، خواص و کاربرد آن در جواهرسازی
سنگ کریزوکولا و خواص و کاربرد آن
مخراج کاری چیست ؟
اکتینولایت چشم گربه ای و کاربردهای آن
سنگ آپتیت و خواص و کاربرد آن
زبرجد چیست ؟ کاربردها و خواص زبرجد در جواهرسازی
توپاز امپریال ، خواص و کاربردهای آن
ابسیدیان (Obsidian) ، خواص ابسیدایان و کاربرد آن در جواهرسازی
نقره ، خواص نقره
سنگ آکسینیت و خواص و کاربرد آن
تاریخچه و مختصری از سنگ جواهر آزوریت
نرم افزار Modo در طراحی جواهرات
سنگ گارنت دارای خاصیت تغییر رنگ
سنگ خورشید و خواص آن
سودالیت ، خواص و کاربردهای آن
استفاده از عناصر طراحی جواهرات
کریزوپراس ، خواص و کاربردهای آن
سنگ همی مورفیت
چاروئیت و خواص و کاربرد آن در جواهرسازی
همبرگیت ، Hambergite ، خواص و کاربردهای آن
یاقوت کبود ، خواص و کاربردهای آن
بازار کار طراحی طلا و جواهر
سنگ یشم چیست ؟ جواهر سازی با سنگ یشم و خواص آن
هکمنیت ، خواص و کاربردهای آن
سنگ حدید یا هماتیت
آخرین فرصت ثبت نام در دوره های آنلاین (غیرحضوری) - تلفن های تماس : 05 05 58 22 - 587 587 22اینستاگرم آموزش های جذاب طراحی جواهرات و جواهرسازی - کلیک کنید
+