الیوین (Olivine) ، خواص الیوین

الیوین (Olivine):

 

اولوین


خواص درمانی این سنگ اعم از درمان اگزما، بهبود بخشی به ناراحتی های قلبی و گردش خون، درمان جوش ها و آبله های ریزی که بروی صورت ظاهر می شوند. این سنگ هم ارزش با سنگها و کانی های با ارزش است که خواص متعددی در زمینه شفا بخشی دارند.

 

اولوین

 

اولوین

 

اولوین

 

اولوین