گوشواره مربعی شکل

آموزش ساخت گوشواره های مربعی شکل

گشواره های دارای حلقه های مربعی نمونه جالبی برای جایگزین کردن حلقه های گرد هستند.
هر گشواره از یک مفتول ساخته شده و شامل آویز گوشواره نیز می شود. با تصویرگران پویا اندیش همراه شوید .
زمانیکه این گوشواره پوشیده شوند، ظاهری بدین شکل خواهند داشت: