دیوپتاز (Dioptase) ، خواص دیوپتاز

دیوپتاز و خواص و کاربردهای آن :

دیوپتاز (Dioptase) چیست ؟

دیوپتاز یکی از انواع سنگ های معدنی است که در سراسر جهان یافت می شود و رنگ آن شباهت بسیار زیادی به زمرد دارد.
در واقع می توان گفت هیچ سنگ جواهر دیگری رنگ سبز بی نظیر دیوپتاز را دارا نیست.
اما دیوپتاز از سختی کمی برخوردار است و به همین دلیل استحکام آن کمی پایین است.