تاریخچه جواهرسازی

تاریخچه جواهری سازی – جواهرسازی هنری مدرن که ریشه در ایران باستان دارد .

جواهرسازی هنری است که نیاکان و اجداد ما به آن علاقه فراوانی داشتند. در گذشته مردم ایران زمین به زرگری و جواهرسازی علاقه بسیاری داشتند و از فلزات زیورآلاتی زیبا و گرانبها می ساختند.
فلزات و سنگ های قیمتی در دستان ماهر جواهرساز به شکل زیبایی جلوه گر شده و در زیورآلات شخصی به کار گرفته می شود.