بخش مقالات و آموزش رایگان جواهرسازی - آموزش رایگان طراحی جواهر

 • سنگ جواهر زیرکن ، زرگون یا زرقون سنگ جواهر زیرکن ، زرگون یا زرقون
  زیرکن سنگ جواهر چندان مشهوری نیست اما امروزه یکی از مهمترین سنگ های جواهر است. خیلی ها زرگون را با الماس مصنوعی یا زرگون معکبی اشتباه می گیرند. بی شک این دو کاملا متفاوت هستند، زرگون مکعبی (CZ) نوعی ماده ترکیبی است که در آزمایشگاه ساخته شده در حالیکه زیرکن سنگ جواهر طبیعی با ترکیب خاص خودش است. ... [ادامه]
 • سنگ گارنت تساوریت سنگ گارنت تساوریت
  گارنت تساوریت گونه سبز و زمردین رنگ گارنت گروسولار است که متشکل از کلسیم آلمینیوم سیلیکات می باشد. سبز پررنگ تساوریت به دلیل وجود واندیوم یا کرومیوم است. این رنگ زیبا باعث می شود که تساوریت را با زمرد اشتباه بگیریم. ... [ادامه]
 • سنگ جواهر واریسیت سنگ جواهر واریسیت
  واریسیت یکی از کمیاب ترین سنگ های جواهر مجموعه داران است که شهرت زیادی ندارد. ظاهر این سنگ باعث شده که معمولا با فیروزه اشتباه گرفته شود اما رنگ واریسیت بیشتر سبز است تا آبی. ... [ادامه]
 • یاقوت کبود یاقوت کبود
  یاقوت کبود گونه جواهری کروندوم معدنی است. این ماده پس از الماس با درجه 9 بر روی مقیاس Mohs دومین ماده سخت در زمین است. ... [ادامه]
 • یاقوت ستاره ای یاقوت ستاره ای
  یاقوت ستاره ای گونه بسیار کمیاب یاقوت است که پدیده ستاره نشان دارد، ستاره ی شش وجهی که وقتی سنگ را تکان بدهیم بر روی سطح آن ظاهر می شود. این تاثیر به دلیل وجود ناسرگی های سوزنی شکل روتیل است. ... [ادامه]
 • سنگ جاسپر سنگ جاسپر
  جاسپر یکی از گونه های مختلف سنگ کوارتز موجود در طبیعت امروز است. سنگی مات و پر از ناخالصی های دی اکسید سیلیکون می باشد . ... [ادامه]
 • سنگ جواهر اسپینل سنگ جواهر اسپینل
  اسپینل اکسید آلمینیوم مگنزیم سفت و شیشه ای است که قرن هاست به عنوان سنگ جواهر استفاده می شود. زیبایی اسپینل باعث شده که آنرا در گذشته به جای یاقوت سرخ و یاقوت کبود اشتباه بگیرند. ... [ادامه]
 • سنگ یشم سبز یا جیدیت (Jadeite) سنگ یشم سبز یا جیدیت (Jadeite)
  جیدیت نوعی ماده معدنی پیروکسین و یکی از دو نوع سنگ یشم خالص می باشد . نوع دیگر یشم ، نفریت Nephrite نام دارد . جیدیت گونه نایاب تر سنگ یشم بوده در نتیجه از ارزش بیشتری برخوردار است . ارزشمند ترین نوع سنگ جیدیت که از تلالو رنگ آن مانند سنگ زمرد می باشد ، سنگ جیدیت امپراطور Imperial Jadeite نام دارد . ... [ادامه]
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 
قبلی