تکنیک های اساسی دستگاه بُرش

تکنیک های اساسی دستگاه بُرش

دستگاه بُرشِ یک جواهر ساز یکی از کاربردی ترین ابزار روی او بشمار می رود. این دستگاه در دستانِ یک جواهرساز ماهر می تواند الگوها و خطوط صاف و منظم دقیقی را خلق کند. این ابزار اغلب در مناطقی که با ابزار دیگر قابل دسترسی نیست مورد استفاده قرار می گیرد. برای یک جواهرساز، دستیابی به مهارتِ کار با دستگاه بُرش جزو اصلی ترین مهارت ها بشمار می آید. این مهارت دشوار نیست اما برای فراگیری دقیق آن نیاز به تکنیک های دقیق و صحیحی می باشد.

برای شروع بُرش، فلز را روی نیمکت سنجاق کنید و آنرا محکم نمایید. اگر در حین کار فلز حرکت کند لبه های دستگاه بُرش آسیب می بینند و می شکنند. لبه های دستگاه را روی لبۀ فلز قرار دهید و به آرامی آنرا به سما عقب بکشید. تیغه شروع به بُریدن می کند. اگر بُرش شروع نشد، تیغه ها را بررسی نمایید. ممکن است اندازۀ نا درست را انتخاب کرده اید و یا آنرا بر عکس جا گذاشته اید. دندانه ها باید بسمت پایین و رو به دسته باشند. اگر دندانه ها رو به بالا هستند، آنرا برگردانید و بچرخانید. سعس کنید تیغه ای را انتخاب کنید که حداقل دو دندانه همیشه با فلز در ارتباط باشند.